Tin tuyển dụng

Tuyển dụng

Tất cả tin tuyển dụng

Tra cứu tuyển dụng
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
PHÒNG BAN/ĐƠN VỊ
SỐ LƯỢNG
ĐỊA ĐIỂM
HẠN NỘP HỒ SƠ
Kênh MT Miền Bắc
10
Hà Nội, Nghệ An, ....
15/04/2024
Phòng Kế toán
1
Hà Nội
30/07/2024
Phòng Vận hành Công nghệ thông tin
1
Hà Nội
30/04/2024
Ngành hàng Điện dân dụng
1
Hà Nội
30/04/2024
Ngành hàng Điện tử - Điện lạnh
1
Hà Nội
30/04/2024
Cty ĐT Xây dựng DPC
1
Hà Nội
30/04/2024
Phòng Kế toán
1
Hà Nội
30/03/2022
1
27/03/2024
BP XNK - SUNHOUSE Quốc tế
1
Hà Nội
22/12/2023
Phòng R&D
1
Hà Nội
22/12/2023
Kênh MT - Toàn quốc
1
Hồ Chí Minh
25/11/2023
Khối Marketing
1
Hà Nội
31/12/2022
Marketing
1
Hà Nội
15/12/2022
Phòng Tài chính
1
Hà Nội
15/12/2022
Kế toán
1
Hà Nội
15/12/2022
Marketing
2
Hà Nội
15/03/2023
Mua hàng Quốc tế
1
Hà Nội
31/10/2022
Thiết bị điện
1
Hà Nội
15/10/2022
1800 6680
Top