Tin tuyển dụng

Tuyển dụng

Tất cả tin tuyển dụng

Tra cứu tuyển dụng
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
PHÒNG BAN/ĐƠN VỊ
SỐ LƯỢNG
ĐỊA ĐIỂM
HẠN NỘP HỒ SƠ
Phòng Mua hàng Quốc tế
1
Hà Nội
31/03/2023
Phòng Bán hàng Quốc tế
1
Hà Nội
31/03/2023
Ngành hàng Điện gia dụng
2
Hà Nội
15/03/2023
Marketing
2
Hà Nội
15/03/2023
Khối Marketing
1
Hà Nội
31/12/2022
Kế toán
1
Hà Nội
15/12/2022
Phòng Tài chính
1
Hà Nội
15/12/2022
Kênh MT Miền Bắc
15
Hà Nội, Thái Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên ....
15/12/2022
Marketing
1
Hà Nội
15/12/2022
Phòng Tài chính
1
Hà Nội
15/12/2022
Phòng Nhân sự
1
Hà Nội
15/12/2022
Phòng Kế toán
1
Hà Nội
15/12/2022
Ngành hàng
1
Hà Nội
30/11/2022
Thiết bị điện
1
Hà Nội
30/11/2022
Mua hàng Quốc tế
1
Hà Nội
31/10/2022
Thiết bị điện
1
Hà Nội
15/10/2022
Thiết bị điện
1
Hà Nội
15/10/2022
Phòng Kế toán
1
Hà Nội
15/10/2022
Kênh GT Điện dân dụng
1
Hà Nội
15/10/2022
1800 6680
Top