Tin tuyển dụng

Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc

Tra cứu tuyển dụng
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
PHÒNG BAN/ĐƠN VỊ
SỐ LƯỢNG
ĐỊA ĐIỂM
HẠN NỘP HỒ SƠ
Trợ lý
1
Hồ Chí Minh
20/11/2020
Ban Lãnh đạo
1
Hà Nội
09/07/2020
Ban Lãnh đạo
1
Hà Nội
15/03/2020
1800 6680
Top