Tin tuyển dụng

Tuyển dụng

Tất cả tin tuyển dụng

Tra cứu tuyển dụng
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
PHÒNG BAN/ĐƠN VỊ
SỐ LƯỢNG
ĐỊA ĐIỂM
HẠN NỘP HỒ SƠ
Phòng CSKH & BHSP
1
Hà Nội
17/09/2019
Phòng kinh doanh
10
Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế,
16/09/2019
Phòng kế toán
1
Hà Nội
15/09/2019
Phòng Tài chính đầu tư
1
Hà Nội
15/09/2019
Phòng Mua hàng quốc tế
1
Hà Nội
15/09/2019
Phòng CSKH & BHSP
6
Hà Nội
07/09/2019
Phòng CSKH & BHSP
1
Hồ Chí Minh
23/09/2019
Phòng MP&L
1
Đà Nẵng
06/09/2019
Phòng kinh doanh
1
Hà Nội
06/09/2019
Phòng Bán hàng Quốc tế
1
Hà Nội
29/08/2019
Phòng Maketing
1
Hà Nội
29/08/2019
Phòng Trade Marketing
1
26/08/2019
Kênh dự án
1
Hà Nội
20/08/2019
Ban Tổng giám đốc
1
TP. HCM
15/09/2019
Khối Kinh Doanh
1
Hà Nội
24/08/2019
Phòng Kế toán
1
Hà Nội
24/08/2019
Phòng Xuất nhập khẩu
1
Hà Nội
21/08/2019
Ban Tổng Giám Đốc
1
Hà Nội
21/08/2019
Phòng kế toán
5
Hà Nội
30/07/2019
1800 6680
Top