Tin tuyển dụng

Tuyển dụng

Tất cả tin tuyển dụng

Tra cứu tuyển dụng
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
PHÒNG BAN/ĐƠN VỊ
SỐ LƯỢNG
ĐỊA ĐIỂM
HẠN NỘP HỒ SƠ
Phòng Bảo hành
1
Hà Nội
24/03/2021
Trade Marketing
1
Hà Nội
20/03/2021
Nhân sự
2
Hà Nội
20/03/2021
Phòng HCNS
1
Hà Nội
31/03/2020
Phòng Kế toán
1
Hà Nội
18/03/2021
Phòng kế toán
1
01/03/2021
Phòng Bảo hành
1
Hồ Chí Minh
14/02/2021
Phòng Bảo hành
1
Hồ Chí Minh và Long An
14/02/2021
KÊNH MT
1
Hà Nội
31/12/2020
Kênh GT điện dân dụng
1
Vĩnh Phúc, phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái
04/12/2020
Chuỗi cung ứng
1
Hà Nội
02/12/2020
Phòng Marketing
2
Hà Nội
26/11/2020
Trợ lý
1
Hồ Chí Minh
20/11/2020
KÊNH MT
1
Hà Nội
16/11/2020
Phòng Trade Marketing
1
Hà Nội
13/11/2020
Kênh MT
1
Đà Nẵng
13/11/2020
Kênh Gia dụng và Thiết bị nhà bếp
2
Hà Nội
13/11/2020
Kênh Gia dụng và Thiết bị nhà bếp
1
Hà Giang, Vĩnh Phúc, Lào Cai
13/11/2020
Kênh Gia dụng và Thiết bị nhà bếp
1
Hải Phòng
07/11/2020
1800 6680
Top