Tin tuyển dụng

Tuyển dụng

Tất cả tin tuyển dụng

Tra cứu tuyển dụng
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
PHÒNG BAN/ĐƠN VỊ
SỐ LƯỢNG
ĐỊA ĐIỂM
HẠN NỘP HỒ SƠ
Phòng Marketing
1
Hà Nội
10/07/2019
Chi nhánh Miền Trung
1
Đà Nẵng
30/06/2019
Kênh Thương mại điện tử
1
Hà Nội
30/06/2019
Phòng Nhân sự
1
Hà Nội
15/06/2019
Kênh MT Miền Bắc
10
Hà Nội và các tỉnh
16/06/2019
Phòng CSKH và Bảo hành Sản phẩm
7
Hà Nội
12/06/2019
Phòng Công nghệ thông tin
1
Hồ Chí Minh
11/06/2019
Phòng CSKH và Bảo hành Sản phẩm
1
Hồ Chí Minh
11/06/2019
Ban Lãnh đạo
1
Hà Nội, Hồ Chí Minh
11/06/2019
Phòng CSKH & BHSP
1
Hà Nội
03/06/2019
Phòng Kế toán
1
Hà Nội
03/06/2019
Phòng CSKH và Bảo hành Sản phẩm
2
Hà Nội
31/05/2019
Phòng Nhân sự
1
Hà Nội
23/05/2019
Ban Tổng giám đốc
1
Hà Nội
10/05/2019
Phòng CSKH và Bảo hành Sản phẩm
1
Hà Nội
08/05/2019
Phòng MP&L
1
Hà Nội
06/05/2019
Phòng CSKH và Bảo hành Sản phẩm
1
TP. HCM
06/05/2019
Phòng Kế toán
1
TP. HCM
06/05/2019
1800 6680
Top