Tin tuyển dụng

Tuyển dụng

Tất cả tin tuyển dụng

Tra cứu tuyển dụng
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
PHÒNG BAN/ĐƠN VỊ
SỐ LƯỢNG
ĐỊA ĐIỂM
HẠN NỘP HỒ SƠ
Bán hàng quốc tế
1
Quốc tế
21/04/2019
Phòng Marketing
1
Hà Nội
21/04/2019
Phòng Marketing
1
Hà Nội
21/04/2019
Kênh MT Miền Bắc
10
Hà Nội và các tỉnh
14/04/2019
Khối Kinh Doanh
5
Hà Nội, Tuyên Quang - Hà Giang; Hưng Yên, Sơn La...
14/04/2019
Phòng Nhân sự
1
Hà Nội
13/04/2019
Phòng kế toán
1
Hà Nội
13/04/2019
Kênh Thương mại điện tử
1
Hà Nội
13/04/2019
SH Đà Nẵng
1
Đà Nẵng
11/04/2019
Phòng CSKH & BHSP
1
Hà Nội
11/04/2019
Phòng Mua hàng quốc tế
2
Hà Nội
05/04/2019
Kênh MT Toàn quốc, Ngành hàng Gia dụng
1
Hà Nội
31/03/2019
Thiết bị điện
1
Hà Nội
15/03/2019
Phòng CSKH & BHSP
1
Hà Nội
31/03/2019
Phòng Kỹ thuật công nghệ
1
Nhà máy SUNHOUSE
15/03/2019
Phòng Mua hàng quốc tế 1
1
Hà Nội
15/04/2019
1800 6680
Top